Skoolklere word gedra Dinsdae, Vrydae en by formele skoolfunksies.

‘n Swart formele baadjie met skoolsakwapen is verpligtend vanaf Graad 6 tot Graad 12.

 

Sportklere word gedra Maandae, Woensdae en Donderdae

Skoolklere is beskikbaar by Awerbuchs.

Address:

Faan Ferreira Ave,

Spitskop Small Holdings,

Bloemfontein, 9301