MISSIE

Die missie van hierdie inrigting is om ‘n atmosfeer te skep waar gebalanseerde jongmense gevorm kan word deur ‘n kombinasie van kwaliteitsonderwys en ‘n nederige afhanklikheid van God Drie-enig.

VISIE

  • Om aan leerlinge die maksimale akademiese ontwikeling te bied volgens elk se eie potensiaal
  • Om leerlinge kultureel te verryk.
  • Om leerlinge fisiek fiks en gesond te help hou.
  • Om leerlinge se moreel bokant die vlak van verdenking te plaas.
  • Om as deel van die plaaslike onderwysstelsel te funksioneer.
  • Om maksimale betrokkenheid van ouers te probeer bewerkstelling.