• Gehoorsaamheid te alle tye.

 • Netheid te alle tye.

 • Vernielsugtigheid sal nie geduld word nie.

 • Mag nie kafee toe gaan sonder toestemming nie.

 • Alle studies moet bygewoon word.

 • Daar mag nie musiek speel terwyl groep skool toe stap nie.

 • Mag nie skool toe gaan na skoolure tensy georganiseerde sport of iets

 • soortgelyk aangebied word nie.

 • In en uitteken is verpligtend indien koshuisgronde verlaat word.

 • Geen leerling mag buite die koshuisgronde speel nie.

 • Bywoning van alle etes is verpligtend.

 • Indien jy siek is, mag jy nie van die skool af wegbly sonder die koshuisouers se toestemming nie.

 • Leerlinge mag slegs in uitsonderlike gevalle of spesiale geleenthede gedurende die week uitslaap.

 •  Vloek, drank, rook onsedelikheid, ens is ontoelaatbaar!

 • Leerlinge se kaste moet ten alle tye gesluit wees.

 • Prefekdienste word in oorleg met koshuisouers gedoen.

 • Geen rowwe spelery of hardloop in koshuis nie.

 • Selfone moet 20:00 ingegee word.

 • Seuns mag nie in meisiekant kom nie of by hulle vensters kuier nie en visa versa.

 • Ouers/Voogde van koshuisgangers moet 24 uur per dag beskikbaar wees indien daar ‘n noodgeval is.