“Hoog ons hulde,
Ons heil vir President Steyn!
Waar Kennis sal heers en
Vrede sal woon,
Waar seën en stryd ons
Strewe kroon
Waar moet geduld en
Liefde troon
Hoog ons hulde,
Ons heil vir President Steyn!
Skenk God o Heer ons U groot genade
Ons suiwer U lig, U Kennis sal dra,
Deur ons roemryk land –
Deur ons roemryk land
Deur ons roemryk land
Suid Afrika”.

Die oorspronklike skoollied is deur Danie van Eeden geskryf. Later is die lirieke gemoderniseer. Die skoollied is deur mnr. Dirkie de Villiers getoonset.