AANSOEK BENODIGHEDE

Indien u die skool reëls en regulasies bestudeer het en daarmee akkoord gaan, word u vriendelik versoek om die volgende vorms te voltooi en aan die skool terug te besorg:

•    Oorplasingsvorm van vorige skool

•    Afskrif van Identiteitsdokument of geboortesertifikaat

•    ID foto

•    Aansoekvorms soos van toepassing

•    Ooreenkoms vir registrasie (aangegaan tussen uself as ouer/voog en die skool se beheerliggaam)

•    Vrywaringsvorm

•    Adresvorm

•    Registrasie besonderhede

•    Debietorderopdrag

•    Afskrif : Beide ouers/voogde se salarisadvies

•    Laaste rapport van vorige skool

 

TOELATINGSVORMS

Toelatingsvorms is beskikbaar by ontvangs@steyners.co.za of by kantoor 051 445 2365.

Skoolhoof verlang ‘n onderhoud met nuwe aansoekers (ouers en leerder/s) – maak ‘n afspraak by kantoor 051 445 2365.