KOSHUISGELD:   

 

KOSHUISGELDE IS STRENG VOORUITBETAALBAAR VOOR DIE 7de VAN ELKE MAAND!!! 

Geen leerling sal toegelaat word in die koshuis sonder bewys van betaling van toelatingsfooi en eerste paaiement.

KOSHUISGELD : BANKBESONDERHEDE :

FNB

REKENING NAAM :                 HOëRSKOOL PRESIDENT STEYN KOSHUIS

REKENINGNOMMER :             621 614 496 26

TAKKODE :                       258 628 CITY CENTRAL

 

TOELATINGSFOOI (nie terugbetaalbaar nie) R 300.00

 

KOSHUISGELD                          R  24 200.00 per JAAR

PER KWARTAAL                         R   6 050.00

Per MAAND oor 11 MAANDE             R   2 200.00

 

*1ste PAAIEMENT 1ste DAG VAN INSKRYWING/KOSHUIS BEGIN :                                       

* FAKS ASB INBETALINGSBEWYS NA 0865156341 of stuur na steyners@vodamail.co.za

   (met  leerder se naam en van asook rekeningnommer as verwysing)